BÀI TRONG TRANG:

3/12/14

NGỠ NGÀNG
Đừng hỏi vì sao ta yêu nhau
Cái mối tình ngang ngửa một mớ rau
Chỉ có thế mà cũng đau cũng nhớ
Cũng buồn phiền để lại đến ngày sau.