BÀI TRONG TRANG:

02/11/2014

MƠ HỒ


Trăng thanh
Rơi xung ch ngi
Ta tìm vết dép
Bi hi nao nao

Tình tang
Tình nu chiêm bao
Th
dài như gió
Gi vào hư không
Chén trà
Nhung nh bun trông
Nh
c tên nh quá
Em không bt nhi.
Thng khi
Rượu ung tơi bi
Môi mm hôn trn
Mt đi chiêm bao

2 nhận xét:

Thanks for reading and leaving a comment!